Bộ tem đặc biệt chào mừng Đại lễ Vesak 2019

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố mẫu tem chào mừng Đại lễ Vesak LHQ 2019.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố mẫu tem chào mừng Đại lễ Vesak LHQ 2019.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố mẫu tem chào mừng Đại lễ Vesak LHQ 2019.
Lên top