Vesak 2019: Phật pháp thúc đẩy giáo dục đạo đức

Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Như Ý
Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Như Ý
Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Như Ý
Lên top