Liên tiếp cứu thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Ảnh: Đưa thuyền viên Malaysia gặp nạn trên biển vào bờ. Ảnh: CTV
Ảnh: Đưa thuyền viên Malaysia gặp nạn trên biển vào bờ. Ảnh: CTV
Ảnh: Đưa thuyền viên Malaysia gặp nạn trên biển vào bờ. Ảnh: CTV
Lên top