Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc từ trần

Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Ảnh: Reuters.
Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Ảnh: Reuters.
Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Ảnh: Reuters.
Lên top