Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng qua đời

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Ảnh: SCMP.
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Ảnh: SCMP.
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Ảnh: SCMP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top