Trung Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng giữa căng thẳng Biển Đông

Trung Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng, ngày 24.7.2019. Ảnh: China Daily
Trung Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng, ngày 24.7.2019. Ảnh: China Daily
Trung Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng, ngày 24.7.2019. Ảnh: China Daily
Lên top