Kỷ luật cán bộ liên quan dự án Formosa Hà Tĩnh: Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang vướng gì?

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: TRẦN TUẤN
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: TRẦN TUẤN