Kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Ảnh TTXVN
Lên top