Phòng, chống tham nhũng: Thu hồi nhiều tiền, tài sản, đất đai giá trị lớn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh TTBC
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh TTBC
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh TTBC
Lên top