Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng:

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm sai phạm xảy ra tại Công ty Nhật Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh TTXVN
Lên top