Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Những trận lũ lụt vừa rồi chứng minh một cách thuyết phục rằng, chúng ta cần phải phục hồi diện tích rừng càng sớm càng tốt. Ảnh: Trọng Ý
Những trận lũ lụt vừa rồi chứng minh một cách thuyết phục rằng, chúng ta cần phải phục hồi diện tích rừng càng sớm càng tốt. Ảnh: Trọng Ý
Những trận lũ lụt vừa rồi chứng minh một cách thuyết phục rằng, chúng ta cần phải phục hồi diện tích rừng càng sớm càng tốt. Ảnh: Trọng Ý
Lên top