Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương với 19 thành viên

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top