Hoạt động thi đua khen thưởng phải đảm bảo thực chất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đình Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đình Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đình Hiếu
Lên top