Thủ tướng chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh T.Vương
Lên top