Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chấm dứt chạy chức, chạy quyền

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức TƯ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HN
Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức TƯ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HN
Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức TƯ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HN
Lên top