Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tuyengiao.vn
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tuyengiao.vn
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tuyengiao.vn
Lên top