“Khi Bác Hồ tuyên bố độc lập, chúng tôi vui sướng trào dâng nước mắt"

Lên top