Khám phá Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Dinh Độc lập

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc tại Hầm D67.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc tại Hầm D67.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc tại Hầm D67.
Lên top