Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ viết “Tuyên ngôn Độc lập”: Tinh thần về đại đoàn kết dân tộc

Căn nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) gắn sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc - nơi ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.  Ảnh: A.C
Căn nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) gắn sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc - nơi ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ảnh: A.C
Căn nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) gắn sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc - nơi ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ảnh: A.C