Khánh thành Đền thờ khu vực Long Khốt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ khu vực Long Khốt. Ảnh: H.L
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ khu vực Long Khốt. Ảnh: H.L
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ khu vực Long Khốt. Ảnh: H.L
Lên top