Kiên Giang: Tổ chức lễ truy điệu, an táng 262 hài cốt liệt sĩ

262 hài cốt liệt sĩ được an táng theo nghi thức quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
262 hài cốt liệt sĩ được an táng theo nghi thức quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
262 hài cốt liệt sĩ được an táng theo nghi thức quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top