Bình Định: Di tích lịch sử cấp Quốc gia xuống cấp nghiêm trọng

Di tích Nhà tù số 9 Đào Duy Từ được Bộ VHTTDL công nhận, xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 1998. Ảnh: N.T
Di tích Nhà tù số 9 Đào Duy Từ được Bộ VHTTDL công nhận, xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 1998. Ảnh: N.T
Di tích Nhà tù số 9 Đào Duy Từ được Bộ VHTTDL công nhận, xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 1998. Ảnh: N.T
Lên top