Hải Phòng xây dựng khu bảo tồn di tích bãi cọc Cao Quỳ hơn 30.000m2

Hải Phòng thông qua chủ trương xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ. Ảnh Hoàng Hoan
Hải Phòng thông qua chủ trương xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ. Ảnh Hoàng Hoan
Hải Phòng thông qua chủ trương xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ. Ảnh Hoàng Hoan
Lên top