Khai trừ Đảng đối với một chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM

Quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Thông tin truyền thông đối với ông Quách Duy. Ảnh: M.Q
Quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Thông tin truyền thông đối với ông Quách Duy. Ảnh: M.Q
Quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Thông tin truyền thông đối với ông Quách Duy. Ảnh: M.Q
Lên top