Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Khai trừ Đảng Trưởng phòng Khảo thí giáo dục

Ông Vinh và bà Liên bị khai trừ Đảng. Ảnh: CACC
Ông Vinh và bà Liên bị khai trừ Đảng. Ảnh: CACC
Ông Vinh và bà Liên bị khai trừ Đảng. Ảnh: CACC
Lên top