Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam khai mạc sáng 4.12. Ảnh: Tô Thế
Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam khai mạc sáng 4.12. Ảnh: Tô Thế
Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam khai mạc sáng 4.12. Ảnh: Tô Thế
Lên top