Trao 110 suất học bổng cho con em ngư dân, học sinh dân tộc thiểu số

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng học bổng cho học sinh Bình Định. Ảnh: N.T
Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng học bổng cho học sinh Bình Định. Ảnh: N.T
Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng học bổng cho học sinh Bình Định. Ảnh: N.T
Lên top