Huyền thoại Truông Bồn: Máu các anh chị TNXP đã tô thắm màu cờ Tổ quốc

Chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn" kỷ niệm 49 năm ngày 13 TNXP hi sinh. Ảnh: VT
Chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn" kỷ niệm 49 năm ngày 13 TNXP hi sinh. Ảnh: VT
Chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn" kỷ niệm 49 năm ngày 13 TNXP hi sinh. Ảnh: VT
Lên top