Hủy mọi cuộc họp, Thủ tướng đi thị sát, chỉ đạo hộ đê tại Ninh Bình

Thủ tướng thị sát Đập tràn Lạc Khoái, Gia Viễn, Ninh Bình. Ảnh VGP.
Thủ tướng thị sát Đập tràn Lạc Khoái, Gia Viễn, Ninh Bình. Ảnh VGP.