Hội nghị BCH Đảng bộ TP HCM: Tập trung các vấn đề liên quan cơ chế đặc thù

Khai mạc hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá X. Ảnh: Bảo Chương
Khai mạc hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá X. Ảnh: Bảo Chương
Khai mạc hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá X. Ảnh: Bảo Chương