Cơ chế đặc thù sẽ mang lại quyền lợi gì cho người dân TPHCM?

Bí thư Thành ủy TPHCM ông Nguyễn Thiện Nhân đang phát biểu tại buổi gặp mặt ngày 9.1.2018
Bí thư Thành ủy TPHCM ông Nguyễn Thiện Nhân đang phát biểu tại buổi gặp mặt ngày 9.1.2018
Bí thư Thành ủy TPHCM ông Nguyễn Thiện Nhân đang phát biểu tại buổi gặp mặt ngày 9.1.2018