"Hòa giải viên từ nơi này sang nơi khác có thể dẫn tới thừa, thiếu cục bộ"

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh Gia Hân
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh Gia Hân
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh Gia Hân
Lên top