Hành nghề bắt chim, 1 người rơi từ trụ điện xuống đất tử vong

Trèo lên trụ điện để lấy tổ chim, không may ông D bị điện giật, tử vong. Ảnh: HP
Trèo lên trụ điện để lấy tổ chim, không may ông D bị điện giật, tử vong. Ảnh: HP
Trèo lên trụ điện để lấy tổ chim, không may ông D bị điện giật, tử vong. Ảnh: HP
Lên top