Lại xuất hiện voi rừng làm hư hỏng tài sản của người dân

Đàn voi rừng khoảng 6 con thường xuyên xuất hiện khu vực bìa rừng. Ảnh: HP
Đàn voi rừng khoảng 6 con thường xuyên xuất hiện khu vực bìa rừng. Ảnh: HP
Đàn voi rừng khoảng 6 con thường xuyên xuất hiện khu vực bìa rừng. Ảnh: HP
Lên top