"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Bản hùng ca bất diệt

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: hanoi.gov.vn
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: hanoi.gov.vn
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: hanoi.gov.vn