Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Cao Nguyên
Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Cao Nguyên
Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top