Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng

Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng.