Dự án bị đình chỉ 6 tháng: Sẽ giao đất thực địa cho chủ đầu tư

Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP Vinh) bị đình chỉ từ tháng 11/2020 đến nay. Ảnh: QĐ
Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP Vinh) bị đình chỉ từ tháng 11/2020 đến nay. Ảnh: QĐ
Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc (TP Vinh) bị đình chỉ từ tháng 11/2020 đến nay. Ảnh: QĐ
Lên top