Đồng Nai mạnh tay xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường

Một khu xử lý chất thải tại Đồng Nai. Ảnh minh họa.
Một khu xử lý chất thải tại Đồng Nai. Ảnh minh họa.