Xuất hiện tiền lẻ 100 đồng tại trạm BOT quốc lộ tuyến tránh Biên Hòa