Đổi mới tư duy để ngoại giao Việt Nam mang hơi thở thời đại

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: N.HỒNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: N.HỒNG