Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Dù gặp khó khăn, Công ty Cổ phần Việt Hưng (ở quận 12, TPHCM) vẫn cố gắng thưởng Tết cho mỗi người lao động một tháng lương thứ 13. Ảnh: Nam Dương
Dù gặp khó khăn, Công ty Cổ phần Việt Hưng (ở quận 12, TPHCM) vẫn cố gắng thưởng Tết cho mỗi người lao động một tháng lương thứ 13. Ảnh: Nam Dương
Dù gặp khó khăn, Công ty Cổ phần Việt Hưng (ở quận 12, TPHCM) vẫn cố gắng thưởng Tết cho mỗi người lao động một tháng lương thứ 13. Ảnh: Nam Dương
Lên top