Thưởng Tết cho NLĐ tại Quảng Trị cao nhất là 94 triệu đồng/người

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hỏi thăm về đời sống, lương của người lao động tại một doanh nghiệp may mặc ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hỏi thăm về đời sống, lương của người lao động tại một doanh nghiệp may mặc ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hỏi thăm về đời sống, lương của người lao động tại một doanh nghiệp may mặc ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top