Đề xuất thành lập cơ quan độc lập để kiểm soát tài sản, thu nhập

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH