Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đề xuất thành lập cơ quan độc lập để kiểm soát tài sản, thu nhập

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH
Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QH