Đề xuất lập Viện Đạo đức học để huấn luyện cán bộ

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Ảnh: Xuân Hải)
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Ảnh: Xuân Hải)
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Ảnh: Xuân Hải)
Lên top