Dập dịch COVID-19, Đà Nẵng phong toả 3 bệnh viện, truy dữ liệu liên quan

Các chuyên gia khuyến cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp. Ảnh Lê Hoàng
Các chuyên gia khuyến cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp. Ảnh Lê Hoàng
Các chuyên gia khuyến cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp. Ảnh Lê Hoàng
Lên top