Đằng sau những lần “Thủ tướng gặp công nhân”

Những hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên hộ CN thuê trọ tại Hà Nam, tháng 5.2018, được phóng viên Hải Nguyễn chụp lại.
Những hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên hộ CN thuê trọ tại Hà Nam, tháng 5.2018, được phóng viên Hải Nguyễn chụp lại.
Những hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên hộ CN thuê trọ tại Hà Nam, tháng 5.2018, được phóng viên Hải Nguyễn chụp lại.
Lên top