Vui buồn…"ăn ngủ" cùng công nhân

Bữa trưa của chúng tôi dọn cạnh xe rác. Ảnh: L.Tuyết
Bữa trưa của chúng tôi dọn cạnh xe rác. Ảnh: L.Tuyết
Bữa trưa của chúng tôi dọn cạnh xe rác. Ảnh: L.Tuyết
Lên top