Hội quán “Nhà trọ công nhân” - tổ ấm cho “4 nhà”

Lễ ra mắt Hội quán Nhà trọ công nhân đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LỤC TÙNG
Lễ ra mắt Hội quán Nhà trọ công nhân đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LỤC TÙNG
Lễ ra mắt Hội quán Nhà trọ công nhân đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top