Một chương trình - nhiều bộ sách giáo khoa: Rối rắm khi đưa vào thực tế?

GS Nguyễn Minh Thuyết-Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới khẳng định nhiều nước đã thực hiện nhiều SGK. Ảnh: Đình Tuệ.
GS Nguyễn Minh Thuyết-Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới khẳng định nhiều nước đã thực hiện nhiều SGK. Ảnh: Đình Tuệ.
GS Nguyễn Minh Thuyết-Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới khẳng định nhiều nước đã thực hiện nhiều SGK. Ảnh: Đình Tuệ.
Lên top